Jdi na obsah Jdi na menu

 

Organizační řád

 

 

1.Provozní doba.
Vyučování v BŠ probíhá každý všední den,v době od 15 do 18 hod.-dle rozvrhu,na sálech KD a VD.Lekce jsou v rozsahu 60 nebo 90 min.dle oboru. V případě nemoci vyučujícího lektora, je vedoucí BŠ povinna zajistit odpovídající náhradu,nebo po domluvě s rodiči žáků  určit den a čas náhradní lekce. Všechny lekce zrušené lektorem musí být nahrazeny. V době školních prázdnin,svátků nebo výjimečných např.chřipkových prázdnin se nevyučuje.

2.Zápis
do BŠ probíhá po úspěšném splnění konkurzního řízení,vyplnění Evidenčního listu a následovném řádném zaplacení školného.

3.Školné
se platí na celý školní rok. Platba proběhne složenkou nebo
převodním příkazem a to nejpozději do
31.10.2008. Při zameškání lekcí z důvodu  dlouhodobé nemoci se školné (dle délky absence) na konci školního roku vrací.

4.Ukončení docházky.
Vedoucí BŠ může ukončit docházku žáka písemným rozhodnutím v případě opakovaného porušování školního řádu,  nebo v případě kázeňských přestupků. V tomto případě se školné nevrací.

5.Předávání dětí.
V případě dětí ve věku 4-7let jsou rodiče povinni předávat dítě osobně 
nebo v zastoupení zákonného zástupce. Dále přebírá zodpovědnost pedagog.
Bez dohledu lektora je zakázán samostatný odchod žáků na baletní sál, zejména pak b.s.Mlýnice v prostorách KD. Po zakončení taneční lekce pedagog dohlíží na odchod starších žáků a osobně předává rodičům či zák.zástupcům žáky mladší (4-7let).

6.Omlouvání dětí z docházky.
Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky.

7.Konzultace s rodiči.
Vyučující je povinen na přání rodičů poskytnout informace o
prospěchu dítěte, a to telefonicky nebo osobně (mimo dobu lekce).
Je možné sjednat schůzku přímo s vedoucí BŠ.

8.Občerstvení.
Přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzv.oddechový
čas-pro použití toalet,čí občerstvení formou nápojů,v žádném případě jídla.
Je zakázáno
nosit na baletní sál jídlo!!!

9.Uspořádání hodiny.

Každá taneční lekce je uspořádána a vedena v souladu s fyzickými
a psychickými předpoklady žáků-odpovídající jejich věku a možnostem.

10.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte.
Během lekce za dítě zodpovídá lektor a vědomě se vyvaruje nebezpečných či obtížných prvků,cviků,úkolů.
Dohled lektora trvá i v době tzv.odd.času.Též zajišťuje soc.klima,tedy eliminuje jakékoliv hrozby,násilné akty,patologické jevy(šikana,týrání,drogy).